Beeville family donates $ 1 million to CHRISTUS Spohn